Administrativne usluge

E-MAIL, FAX, BILTEN

Usluge našeg korisničkog servisa su Vam ponuđene pojedinačno ili kombinovano putem faksa ili e-maila.

Spremni smo da sastavimo i pošaljemo bilo kakvo lično obavještenje ili bilten u Vaše ime, koristeći sopstvenu bazu podataka ili podatke koja nam obezbjedite.

Dobavljanje i izbor adresa

Mi nudimo cjelokupnu uslugu i savjete o svim pitanjima u vezi sa rukovodstvom. Naš efikasan sistem baze podataka omogućava brzu obradu podataka (poravnanje, izbor i dalju obradu).

Lični kontakt

Ključni korak do uspjeha je poznavanje jezika, kako usmeno tako i pismeno. Naš sistem baze podataka omogućava nam da komuniciramo pojedinačno sa osobama i pružimo im sve potrebne informacije.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Da li imate sve veću i veću bazu podataka koju treba pažljivo prikupiti i obraditi? Onda je to posao za nas! Nudimo prikupljanje i obradu podataka na sledećim jezicima: njemačkom, engleskom, francuskom, španskom, italijanskom, mađarskom i rumunskom.