სტაჟირება

ორმაგი სასკოლო პროექტის მოკლე პრეზენტაცია

“ორმაგი სკოლა” არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გერმანიის ეკონომიკური კლუბის ერთობლივი პროექტი. პროექტი ხელს უწყობს ტექნიკური განათლების განვითარებას,რაც საშუალებას აძლევს გიმნაზიისა და საშუალო სკოლის მოსწავლეებს მიიღონ პროფესია,კომპანიაში 3 წლიანი თეორიული და პრაქტიკული სწავლებით.

ეს პროგრამა წარმოადგენს სწავლების წარმატებულ მოდელს გერმანიაში,ავსტრიასა და შვეიცარიაში და დაფუძნებულია პრაქტიკულ ტრენინგებზე. 3 წლის შემდეგ,პროგრამის წარმატებულად დასრულებისას სტუდენტებს გადაეცემათ კურსდამთავრებულის დიპლომი,რაც აღიარებულია ევროპის გაერთიანების მიერ.ამის შემდეგ მათ აქვთ შესაძლებლობა დასაქმდნენ კომპანიაში სადაც გავლილი აქვთ პრაქტიკა.თუმცა მათ ასევე შეუძლიათ სწავლის გაგრძელებაც.