სემინარი ბიზნესი ბიზნესისთვის ჰამბურგში

23 Apr 2018

აპრილს ნეტექსმა ჩაატარა ძალიან წარმატებული პრეზენტცია ზოგად მონაცემთა დაცვის რეგულირების, GDPR ის შესახებ.

სემინარის მთავარი თემა იყო თუ როგორ ზეგავლენას მოახდენს ზოგად მონაცემთა დაცვის რეგულაციები მონაცემებზე ორიენტირებულ ბიზნესსზე, როგორც ახალი გლობალური ღირებულება.