ქცევის კოდექსი

იყო ნეტექსის თანამრომელი ნიშნავს საქმე შეასრულო უდიდესი პასუხისმგებლობით!სამართლიანობა,სამუშაო ეთიკა,პირადი რესურსები და პასუხისმგებლობა ასახავს ჩვენს კორპორატიულ კულტურას.არსებული ქცევის კოდექსი ამყარებს კომპანიის სტანდარტებს,რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს თითოეულმა თანამშრომელმა.ქცევის კოდექსის დაცვა სავალდებულოა და განსაზღვრავს პასუხისმგებლობას არა მხოლოდ ბიზნეს პარტნიორებთან და საზოგადოებასთან არამედ კომპანიის ინტერპერსონალურ ურთიერთობებსაც.კომპანიაში ყველა ვალდებულია დაიცვას ქცევის კოდექსში მოცემული პრინციპები.

ჩამოტვირთვა: ქცევის კოდექსი