Politica de calitate

Call-center – certificarea TÜV ISO 9001:2015

Politica de calitate

Netex cuprinde toate activitățile de call-center, consiliere telefonică, prelucrare date şi administrare pagini web, în vederea comercializării de produse şi servicii diverse prin intermediul internetului pentru toţi clienţii.

Principiul de bază al politicii Netex în domeniul calităţii este orientarea către client pentru a-i identifica şi satisface cât mai exact nevoile.
Conducerea Netex se preocupă permanent de menţinerea, aplicarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calității, pentru prestarea unor servicii conforme cu cerinţele şi aşteptările clientului.

În același timp, considerăm că trebuie să ne remarcăm prin promptitudine și o bună comunicare cu toți colaboratorii noștri .
Prin personalul calificat de care dispunem, toate serviciile puse la dispoziția clientului sunt la cel mai înalt nivel calitativ.
Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calităţii se obține prin intermediul implicării întregului personal, acest lucru ducând la creşterea satisfacției clienţilor şi implicit la creşterea imaginii Netex in percepţia acestora.
Conducerea de la cel mai înalt nivel este conştientă de faptul ca personalul propriu este esenţa organizaţiei si de aceea asigură şi menţine un mediu optim care să permită fiecărui angajat să îşi pună în valoare şi să îşi dezvolte cunostinţele, experienţa şi abilitățile personale pentru a se putea ajunge la satisfacerea maximă a cerinţelor şi a aşteptărilor. Încurajăm continuu propriii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire continuă.
Implicarea pentru îmbunătăţirea Calităţii este cerută de către conducerea Netex prin aplicarea unui management participativ care să ducă la conştientizarea relevanţei şi importanţei activităților și a modului de lucru al fiecărei persoane. Această abordare permite o învăţare continuă şi acumularea experienţelor şi metodelor de rezolvare a problemelor, pentru întâmpinarea şi anticiparea soluţiilor.
Conducerea Netex asigură un cadru legal în ceea ce priveste protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate a clientului şi identifică din timp potenţialele conflicte de interese.
În mod periodic conducerea Netex se asigură că politica în domeniul calităţii este adecvată scopului organizaţiei şi analizată pentru îmbunătaţirea ei continuă.

Certificate 2020 – ISO 9001-2015-RO