Politika kvaliteta

NETEX – ISO 9001: 2015 Sertifikatе

Politika kvaliteta

Netex pokriva sve aktivnosti vezane za rad korisničkog servisa, uključujući rad korisničkog servisa, obradu podataka i ažuriranje internet stranica, a sa ciljem prodaje i drugih usluga na Internetu.

Najvažniji princip Politike kvaliteta kompanije “Netex” jeste orijentacija ka kupcima, odnosno prepoznavanje i zadovoljenje potreba kupaca. Rukovodstvo kompanije Netex neprestano radi na održavanju, primeni i unapređivanju efikasnosti sistema “Politike kvaliteta” u cilju pružanja usluga u skladu sa potrebama i očekivanjima klijenata.

Istovremeno, smatramo da je najvažnije da svi naši saradnici upravo ističu ažurnost i kvalitet poslovne komunikacije kao naše vodeće osobine. Nadalje, naše kvalifikovano osoblje vodi računa da usluge koje nudimo budu najvišeg kvaliteta. Neprestano unapređivanje sistema Politike kvaliteta nastaje usled posvećenosti celokupnog osoblja kompanije, što utiče na povećano zadovoljstvo naših kupaca, a onda, posredno, i na sliku o kompaniji Netex.

Rukovodstvo, od najviših pozicija naniže, svesno je da su zaposleni osnovna snaga celokupne organizacije, radi čega osiguravamo i održavamo optimalno okruženje koje omogućava svakom zaposlenom da iskoristi i razvije svoje veštine, znanja i lična iskustva kako bismo odgovorili potrebama i očekivanjima kupaca na najbolji mogući način. Ohrabrujemo naše zaposlene u profesionalnom razvoju omogućavajući im kontinuirani trening i razvoj.

Kompanija Netex sprovodi uvođenje Politike kvaliteta kako bi optimizovala sistem upravljanja koji direktno utiče na svest o činjenici i značaju svake aktivnosti i procesa rada svakog zaposlenog. Ovakav pristup omogućava neprestano učenje, sakupljanje iskustava i primenu metode rešavanja problema u predviđanju bilo kog problema i njegovog rešenja. Rukovodstvo kompanije Netex obezbeđuje pravni okvir, uzimajući u obzir zaštitu poverljivih podataka i prava na intelektualnu svojinu, kao i mogući sukob interesa. Periodično, rukovodstvo Netex potvrđuje i osigurava da je Politika kvaliteta u skladu s namenom organizacije, i detaljno analizira svoje ciljeve usmerene ka budućem razvoju.

Certificate 2020 – ISO 9001-2015-SRB