Cod de etică şi conduită profesională

Fiind o parte a Netex necesită ca fiecare să fie responsabil! Corectitudinea, etica de muncă, resursele personale caracterizează  cultura noastră corporatistă. Codul de conduită reîntăreşte aceste standarde obligatorii ale companiei şi serveşte drept ghid de urmat. Ca un ghid obligatoriu pentru acţiune etic responsabilă în societatea noastra, Codul de Conduită, defineşte atât standardele pentru o purtare responsabilă faţă de partenerii de afaceri ori către publicul general, cât şi interacţiunile interpersonale în cadrul companiei.

Toată lumea din companie e obligată să respecte principiile clare descrise în Codul de Conduită.

Download: Cod de etica